El Camino del Inca / The Inca Trail - Peru
November 12th 2012 -» November 15th 2012