Advertisement
« previous next »
Każdy może sobie zrobić selfie  
   

Każdy może sobie zrobić selfie

z inną tabliczką. Do wyboru do koloru.
Dzień 3. Jednooki.

September 19th 2017
Nasze wyjazdy do Azji skazane są dożywotnio na problemy z szoczewkami kontaktowymi. Po kłopotach w Singapurze, Basia nie bierze ze sobą soczewek żeby jej nie kusiło. Ja natomiast biorę zawsze. Wziąłem i na wczorajszy rafting. Plan raftingu rzeką Ayung zakładał 10 km spływ z 2 przystankami na kąpiel w płytszych miejscach i jak się dowiedzieliśmy później, podczas jednego z nich, ... read more
Asia » Indonesia » Java

Indonesian Flag The Dutch began to colonize Indonesia in the early 17th century; the islands were occupied by Japan from 1942 to 1945. Indonesia declared its independence after Japan's surrender, but it required four years of intermittent negotiations, recurring hos... ... read more
Advertisement
Tot: 0.16s; Tpl: 0.004s; cc: 9; qc: 38; dbt: 0.0956s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb