Advertisement
« previous next »
Vijver bij Nijo castle  
   

Vijver bij Nijo castle

Nijo castle, een groot fort midden in de stad Vol met koi, naar schatting zijn sommige meer dan 50-75 cm.
Dag 18 Kyoto - Tokyo

April 21st 2011
Kyoto is een mooie plaats; alhoewel, heel Japan is eigenlijk erg mooi. We hebben de afgelopen dagen onder anderen een gouden pagode bezocht en de grootste Boedah in Japan. Ook de residentie van de zoon van de toenmalige keizer en diverse tempels. Maar ook hebben we downtown verkend. We zijn inmiddels doorgereisd naar Tokyo, Mt. Fuji heeft zich helaas tijdens de trein reis niet laten zien. Te ... read more
Asia » Japan » Tokyo » Ueno

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.054s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 32; dbt: 0.0279s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb