Advertisement
« previous next »
Shika (herten)  
   

Shika (herten)

Gezien als boodschappers van de goden. Blijkbaar hebben deze goden pijnlijke boodschappen...
Dag 18 Kyoto - Tokyo

April 21st 2011
Kyoto is een mooie plaats; alhoewel, heel Japan is eigenlijk erg mooi. We hebben de afgelopen dagen onder anderen een gouden pagode bezocht en de grootste Boedah in Japan. Ook de residentie van de zoon van de toenmalige keizer en diverse tempels. Maar ook hebben we downtown verkend. We zijn inmiddels doorgereisd naar Tokyo, Mt. Fuji heeft zich helaas tijdens de trein reis niet laten zien. Te ... read more
Asia » Japan » Tokyo » Ueno

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.051s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0277s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb