Advertisement
« previous next »
Podgorica - Klinicki Centar  
   

Podgorica - Klinicki Centar

Motorhomereis Albanië en Montenegro - dag 26-30

June 23rd 2016
Zondag 19/6 - Podgorica - Montenegro F wordt onderzocht in de consultatie, en om 04:00 wordt haar meegedeeld dat ze naar huis moet en binnen 12u terug komen voor verder onderzoek. Hoezo naar huis...? kan niet ! Na aandringen mag ze op een stretcher slapen. Ze wordt verder aan haar lot overgelaten. Niemand be ... read more
Advertisement
Tot: 0.262s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 31; dbt: 0.0566s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb