Advertisement
« previous next »
De actieve mt. Aso  
   

De actieve mt. Aso

Rotte eieren ahoy!
Dag 7-8: Aso-Beppu

April 14th 2011
Het Sakura-feestje was heel erg leuk en gezellig. Wij hadden ook stroopwafels meegenomen en uitgedeeld - ze vonden die erg lekker. Er waren kinderen tussen de 8 en 11 jaar en een heel aantal tussen de 17 en 30 - in totaal waren we waarschijnlijk met 15 man, minstens. We zijn opgehaald en teruggebracht met een jeep, Alexander was natuurlijk veel te lang en dat bracht de nodige hilariteit mee, en w ... read more
Asia » Japan » Oita » Beppu

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.063s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 31; dbt: 0.0377s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb