Advertisement
« previous next »
Peace Park  
   

Peace Park

De plek waar de bom ontplofte
Dag 5-6: Nagasaki

April 9th 2011
Een hoop gezien, een hoop gedaan! Na een ontbijt in het hotel zelf (erg makkelijk!), standen we allemaal om 8:30 klaar voor een drukke dag. We zouden veel dingen gaan bekijken. Er was slechts een probleem: het weer. Het regende werkelijk pijpenstelen! Na een kort overleg werd er toch unaniem besloten om ervoor te gaan. We regen paraplu's te leen van het hotel en zo gingen we moedig de regen ... read more
Asia » Japan » Nagasaki » Nagasaki

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.069s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 34; dbt: 0.0422s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb