Kluby&spolky univerzity, večerní golf a jak je to s tím How are you today?


Advertisement
Australia's flag
Oceania » Australia » Queensland » Brisbane
July 31st 2014
Published: August 1st 2014
Edit Blog Post

Ve středu se na univerzitě konal Market day, neboli přehlídka všech možných univerzitních spolků a klubů, které lákaly ke členství. Byly tam spolky dle předmětů jako třeba politologie, ekologie psychologie (kam jsem se nepřipojila 😉, podle zemí: například Německo , Francie (oui, k Francii patřím😊, jižní Korea, Afrika... dle sportů (veslování, lezení, tenis atd.) a v neposlední řadě podle koníčků a zálib - třeba karaoke (zatím nejsem člen :D ), meditace, tanec (jsem člen 😉), surfování, debatování, milovníci poezie, filmu, Harryho Pottera, Games of Thrones, či jak to je a celkem asi 100-150 dalších.
Vyhrála jsem korejskou deku a zkusila si tenisové podání na rychlost, ale nicmoc, 118 km/h na první slečnu nestačilo. Jinak ale tohle opět posílilo mou "lásku" k této univerzitě. Spousta vyučujících zdůrazňuje, ať vedle studia nezapomeneme na sociální život😊

Večer jsem pak jela na golf, s milým pánem, co nás vozil z letiště. A zjistila jsem, jak je to s tím australským "zájmem" o to vědět, jak se mi daří. No tak prý je to nezajímá, chtějí slyšet, že se mám dobře :D

Hezky jsem si zaodpalovala a bohužel ještě více nastydla. Takže jsem poprvé slavnostně zapekla školu ve čtvrtek a "kurýrovala se".
A dnes večer jsem poprvé dostala poštu! Kartičku od pojišťovny, konečně, a číslo na daně - které prý bude moje až do konce mého života. Wau,možná jsem měla otevřít oplatky...tak aspoň oslavuji s čajem a vytřenou podlahou, při jejíž údržbě jsem zlomila mop (notně prorezlý ovšem!).

Zítra kurz baristy, má snová kariéra přichází 😉


Additional photos below
Photos: 11, Displayed: 11


Advertisement


nocni golfnocni golf
nocni golf

na odpalisti s vyhledem na mesto


Tot: 0.204s; Tpl: 0.012s; cc: 10; qc: 49; dbt: 0.09s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb