Advertisement
« previous next »
první pošta!  
   

první pošta!

Kluby&spolky univerzity, večerní golf a jak je to s tím How are you today?

July 31st 2014
Ve středu se na univerzitě konal Market day, neboli přehlídka všech možných univerzitních spolků a klubů, které lákaly ke členství. Byly tam spolky dle předmětů jako třeba politologie, ekologie psychologie (kam jsem se nepřipojila 😉, podle zemí: například Německo , Francie (oui, k Francii patřím😊, jižní Korea, Afrika... dle sportů (veslování, lezení, te ... read more
Oceania » Australia » Queensland » Brisbane

Australian Flag Aboriginal settlers arrived on the continent from Southeast Asia about 40,000 years before the first Europeans began exploration in the 17th century. No formal territorial claims were made until 1770, when Capt. James COOK took possession in the name... ... read more
Advertisement
Tot: 0.174s; Tpl: 0.004s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.1309s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb