Hello sunshine!


Advertisement
Australia's flag
Oceania » Australia » New South Wales » Sydney » Bondi Beach
October 4th 2010
Published: October 11th 2010
Edit Blog Post

Hoera, het zonnetje komt eindelijk tevoorschijn boven Sydney! Dat was voor Heidi en mij gisteren reden genoeg om absoluut niets te doen en een heel dagje in het park te vertoeven. Ook zijn we vaoor een avondje van hostel veranderd...een groot nadeel, geen gratis internet en werken met qwerty toetsenbord! Vandaag zijn de plannen dan wel weer iets spectaculairder: Sebietekes vertrekken nr Bondi Beach om toch eindelijk IETS van strand gezien te hebben en vanavond nemen we de bus naar Brisbane. Updates volgen dus nog😊
Groetjes aan iedereen van het thuisfront!x

Advertisement5th October 2010

gsm
Ej leukerd. Stuur mij eens een sms-ke zo dat ik uw nr ook heb ICE. PS In Brisbane is het nu doorgaans > 25°. Pp

Tot: 0.081s; Tpl: 0.008s; cc: 12; qc: 50; dbt: 0.0459s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb