rafting slovenia


Advertisement
Slovenia's flag
Europe » Slovenia » Upper Carniola » Bled
July 11th 2005
Published: May 21st 2006
Edit Blog Post

zo, een lekkere raft-vakantie hebben we nog niet gehad! lekker mooi de raft-gids uithangen en dus 4 weken in het pitoresque dorpje Bled zitten in een hostel! yeah!! being a backpacker again!! yiehea!!! getting to know the ozzie's whom are actually travelling! Ik denk dat ik meer ozzie's hier heb gezien dan in australie zelf!
schitterend land trouwens sloveniƫ, geweldige mensen ook trouwens! zeker waard om hier nog een keertje terug te komen! Er is nog genoeg te hiken/raften/canyoningen en niet te vergeten een Bled Night mee te pakken! check the pictures!


Additional photos below
Photos: 7, Displayed: 7


Advertisement

lift me up!lift me up!
lift me up!

Sawa Dolinka
"big boss""big boss"
"big boss"

pitska mattiaz! :-)
it's a rainy dayit's a rainy day
it's a rainy day

raften op de weg!
local wildlifelocal wildlife
local wildlife

mt triglav national park
easy ridereasy rider
easy rider

how to capsize a boat?!


Tot: 0.113s; Tpl: 0.009s; cc: 16; qc: 75; dbt: 0.0637s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb