werken in Oostenrijk!


Advertisement
Austria's flag
Europe » Austria » Styria » Köflach
January 22nd 2005
Published: January 17th 2006
Edit Blog Post

mooi! daar gaan we, Arnaud en ik op weg om de pistes van Oostenrijk onveilig te maken! of juist veilig??!? Met Huski erheen, voor 2 weken werk hebben als ski/board docent, en niet meer terug komen om vervolgens daar werk te zoeken! in een bar/hotel/op de piste?!
Leuk klein huisje bij Der Annelies?!? met Die Katze! geweldig mens (keh) of niet arnaud?
heerlijk een paar daagjes gepoederd, maar geen werk, of beter gezegd geen werk dat compenseerd voor wat we thuis hebben! (inside joke) ach, wel een lekker avontuurtje erbij!


Additional photos below
Photos: 6, Displayed: 6


Advertisement

frozen riverfrozen river
frozen river

katzberg
powderpowder
powder

poederrijden!!!!
soms iets te diep!soms iets te diep!
soms iets te diep!

blijf op je board!


Tot: 0.695s; Tpl: 0.009s; cc: 15; qc: 75; dbt: 0.6326s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb