ATAMIN YERI KARLOVY VARY...


Advertisement
Published: February 13th 2016
Edit Blog Post

Total Distance: 0 miles / 0 kmMouse: 0,0

BRAUNEBERG-KARLOVY VARY


Geo: 50.2322, 12.8713

GÜN 41 GÜNLERDEN SALI:

Bugün yolumuz bayağı uzun ama Görges'in kahvaltıları kaçırılacak gibi değil..

Yine ,anı defterine ,bir şeyler karaladık ve yolumuza çıktık..Herhangi bir sorun yok

Mainz ,Wiesbaden,Frankfurt Würzburg'u, sular seller gibi aştık.

Nurnberg yakınlarından geçtik ama hududa vardığımızda MIO sapıttı ..

Almanlar, eski Carslberg'i, Çeklere kaybettiklerinden ve kuyruk acısı taşıdıklarından ötürü,bir türlü hududu işaret eden levha koymaktan kaçınıyorlar ..

Karlovy Vary, levhasını takmak onlara acı veriyor anlaşılan.

Öğle yemeğini Ikea'da yedik.

Burası çok avantajlı …devasa parkı var …üstelik ne yediğimizi biliyoruz .

Bu arada, çoktandır aradığım ,dolap kulplarıma da kavuştum..

Saat 17:30 gibi Karlovy Vary 'ye vardık.

Derhal Sovyet türü sahtekarlıklar başladı ..

Ucuz uyanıklar, küçük çakal ısırıklarını atmağa başladı..bir kerem 12 E luk yol vergisini 14 E ya saymağa kaktılar ..

Derhal püskürttük..

27 den bozacakları parayı 23'e saymağa kalktılar ..

Bu virajı da kazasız sıyırdık..

Neticede, Vitkova Hore denilen cennete vardık..

Burası Karlovy Vary nin tepesinde, bir kartal yuvası ..

Otel ve camp iç içe.

Biz Bungalow tutmayı daha avantajlı bulduk ..

Banyosu suyu elektriği mutfağı içinde …

Yemyeşil bir arazinin içine kartpostal tadında ,muhteşem bungalowlar dikmişler..

Önce oteli ziyaret ettik ..olanakları gördük .

Hatta, şehre karşı, biralarımızı devirdik ..

Burası Çek cumhuriyeti… bira deyince bir dakika duracaksın..

Otel ,size cennete düşmüşsünüz izlenimi veriyor ..

Müşterisi sırf kadın ..

Herhalde bu bir sınıf toplantısı ..

Amanın azıyorlar da azıyorlar..

Buzdolabımızda soğuttuğumuz Whisky'e Türk Pop eşliğinde devam ettik.

Mehtabın tam olmasına az var ama yine de keyfine vardık.

Yerimizi 7 yıldız yere yere değişmem.Vallaha…

Karlovy Vary, bizim için mühim.

Karlovy Vary (Almanca: Karlsbad), İngilizce Carlsbad diye anılan, Çek Cumhuriyeti'nin Bohemya bölgesinde bulunan bir şehir.

Çek Cumhuriyeti'nde kaplıcalarıyla ünlü turizm kenti.

Batı Bohemya'da 1370'de İmparator Karl IV tarafından kuruldu.

Uluslar arası, Karlovy Vary Film Festivaliyle de bilinir.

"Kralın Banyosu" anlamına gelen kenti, bugüne kadar dünyadaki pek çok ünlü siyasi, asker ya da sanatçı ziyaret etti.

Atamın, tedavi için gittiği kent, sağlık kenti olarak bilinir.

İçinde kaplıcalar barındırır. Kâğıt helvaları ve porselenleri de ünlüdür.

Dedim ya, bizim için önemi ,Atamın bir süre tedavi olduğu yer olmasındandır.

Atamın,burada , 6 Haziran 1918 Cumartesi günü not defterine düştüğü kayıt aynen şöyledir:

"Şimdi şunu demek istiyorum, ahlâk, her zümre-i ictimâiyenin telakkisine göre başka mana, başka renk başka maksat gösteriyor gibidir.

Mesela bizde iffet ve ismet pek büyük ve sıkı kuyûdaâta (kayıtlar) tabidir. Bir Avrupalı bu kuyûdu tanımıyor. Onun bizim nazarımızda tamamen ahlaksız, onlar nazarında biz tamamen vahşi.

Binâenaleyh iki felsefeden birini tercih etmek gerekiyor.

Hal-i asli tabiîye avdet (doğal duruma geri dönme) fakat daha süslü, daha insanî erkek ve kadın tamamen hür ve müstakil madam-ül hayat (hayat sürdükçe) hiç bir muayyen rabıtaya tâbi (ilişkiye bağlı) olmayacak.

Fakat idâme-i beşeriyet, temin-i refah-ı cemiyet, muhafaza-i intizam-ı umumiyet için kanunlar, kaideler olacak bunlara riayet edilecek.

Veyahut kemâle gelen her erkek ve kadın kendine her nokta-i nazardan küfüv (her açıdan denk) olan bir eş buluncaya kadar muhafaza-i nezahat edecek ve bulduktan sonra teşekkül edecek çift bir ocak vücuda getirecek.

Tarafeyynden (taraflardan) biri ölünceye kadar, veyahut şimdiye kadar mer'i kavaid, ve kavanin-i şeriyenin mesağ gördüğü esbâb tahtında tantında iftirak edinceye kadar (yürürlükteki kuralların izin verdiği sebeplerle boşanana kadar) erkek karısına, kadın yalnız kocasına manen, fikren, maddeten hasr-ı mevcudiyet edecek.

Zevceynde (karı koca), harice taşmak istidadında olan hissiyat ve temayülâtı boğmak için tedbir alalım:

İslamiyette tatbik edilmekte olan tesettür, kadınların kocalarından başka erkekle kat'iyen temasa gelmemeleri ve hayal-ı hariciyeye mâlik olmamaları bir dereceye kadar kadınları tevkif eder, fakat erkekler için, bugünkü zemin-i medeniyette bir mania icat etmek müşkül.

Vakıa onları ciddî ve sürekli mesaî içinde bulundurmak suretiyle meşgul etmek varid-i hatır olur (akla gelir).

Pek güzel, o kadar ciddî ve yorucu meşagilden sonra, son asır terakki ve medeniyetin şuaatiyle (ışığıyla) ve dimağı tenevvür etmiş (aydınlanmış) bir erkek, işinden doğru evine gelüp, kapanmak suretiyle yarın için icab eden zevk ve kuvvet-i mesaiyi iktisab edebilir mi?

Biraz hava, biraz musikî, biraz tiyatro, hülasa bir hayat arzu etmez mi? Bu icabat'ı tabiiye ve medeniyeyi tatbik ederken yanında karısı bulunmazsa, bu noksanı telâfi etmek lâzım gelmiyecek mi?

Çünkü bir erkek için kadın huzurundan, kadın sözünden, kadın refakatinden mahrum bulunmak bir noksandır. Bu behemehal (mutlaka) tatmin olunur. Fakat evde erkeksiz kalacak kadın için erkek ihtiyacı aynıdır.

Ecdadımızın, Osmanlı dilaverlerinin izdivaç usulü mağrur erkeklerin tercih edeceği bir tarzdır.

Bir Osmanlı için, o da her emir ve işaretine amade yalnız kendine hasr-ı vücut etmiş veya etmeğe mecbur kalmış bir veya daha ziyade kadın vardır.

At ve silah ile icra ettiği askerlik sanat ve muzafferiyet ve ganaimi kendince eğlendirmeğe kâfidir.

Fakat zannediyorum, artık bugün kadınları büyük babalarımızın müthiş nazarları altında sinmiş olduğu gibi bulunduramayacağız.

Velhasıl netice: Bu kadın meselesinde cesur olalım. Vesveseyi bırakalım. Açılsınlar onların diğamlarını (başlarını) ciddi ulûm ve fünûn (fen) ile tezyin edelim (donatalım), iffeti, fenni sıhhî surette izah edelim. Şeref ve haysiyet sahibi olmalarına birinci derecede ehemmiyet verelim. Sonra şahsi irtibata gelince, tabiat ve ahlakımıza muvafık (kabul eden) karı arayalım ve onunla şurût-i izdivaciyemizi (evlilik şartları) açık ve kat'i kararlaştıralım. Ona riayette kusur edince onun icabatını yapalım. Kadın da böyle hareket etsin.

Diyor Atam 97 yıl önce yuvarlak hesap bir asır önce..

Alooo sesim geliyor mu ?

Her gün,günün karelerini toplayarak video haline getirdim ve kolaylık olsun diye You tube'a koydum ...ilgileniyorsanız aşağıdaki linki tıklamanız yeterli:


Karlovy Vary Klibi:

GÜN KM: 581

KUMULATIF KM: 6988

ORT HIZ:81

MAX HIZ:140

SÜRÜŞ SAAT :7:10

YOL HARCAMASI E:14

YAKIT E/Lt :


Additional photos below
Photos: 8, Displayed: 8


AdvertisementTot: 0.111s; Tpl: 0.012s; cc: 12; qc: 34; dbt: 0.0529s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb