Advertisement
« previous next »
Plaza de la revolucion  
   

Plaza de la revolucion

Vanop de plaats waar Fidel zijn volk toesprak.
Centraal Havana en Prado

March 12th 2014
Geo: 23.1168, -82.3886Ons eerste bezoek vandaag was aan de indrukwekkende begraafplaats van Havana, de Cementerio Cristobal Colon. De familiegraven zijn soms echt tempels met beelden.Van het kerkhof zijn we dan gewandeld naar de "Plaza de la Revolucion". Een plaats van geschiedenis, dit is de plaats waar Fidel Castro duizenden toehoorders toesprak met op de achtergrond de beeltenis ... read more
Central America Caribbean » Cuba

Cuban Flag The native Amerindian population of Cuba began to decline after the European discovery of the island by Christopher COLUMBUS in 1492 and following its development as a Spanish colony during the next several centuries. Large numbers of African slaves ... ... read more
Advertisement
Tot: 0.065s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0307s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb