Centraal Havana en Prado


Advertisement
Cuba's flag
Central America Caribbean » Cuba
March 12th 2014
Published: July 30th 2017
Edit Blog Post

KerkhofKerkhofKerkhof

Hoofdingang van het kerkhof
Geo: 23.1168, -82.3886

Ons eerste bezoek vandaag was aan de indrukwekkende begraafplaats van Havana, de Cementerio Cristobal Colon. De familiegraven zijn soms echt tempels met beelden.

Van het kerkhof zijn we dan gewandeld naar de "Plaza de la Revolucion". Een plaats van geschiedenis, dit is de plaats waar Fidel Castro duizenden toehoorders toesprak met op de achtergrond de beeltenis van Che Guevara.

Verder zij we Calle 23 ingeslagen, beter bekend als "La Rampa". Het parkje Coppelia is bekend voor zijn ijsjes, er staan altijd lange rijen aan te schuiven voor een ijsje. Hier werden we weer geconfronteerd met het eigenaardige muntsysteem van Cuba. Als toerist heb je CUC's als munt, cuban convertible men een koers gelijk aan de Amerikaanse dollar. De eigen bevolking heeft echter een andere munt : de Cubaanse peso. Als je hier een ijsje wil, moet je naar de kraampjes voor de toeristen waar je in CUC dient te betalen, voor de lokale bevolking zijn er andere kraampjes. Toch een vreemd systeem.

Uiteindelijk wandelden we tot Hotel Nacional, gelegen aan de Malecon (kustweg van Havana). Veel beroemde mensen bezochten ooit dit hotel.
De rest van de dag verliep wat in mineur, we werden ziek en waren net op tijd terug in ons hotel. We weten niet wat er gebeurd is, we hadden geen water van de kraan gedronken, maar toch hadden we het beiden tegelijk zitten. Een spuitje van de verpleegster en de rest van de dag in bed.


Additional photos below
Photos: 4, Displayed: 4


Advertisement

Plaza de la revolucionPlaza de la revolucion
Plaza de la revolucion

Vanop de plaats waar Fidel zijn volk toesprak.


Tot: 0.098s; Tpl: 0.009s; cc: 7; qc: 47; dbt: 0.0513s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb