Advertisement
« previous next »
Tori in het water  
   

Tori in het water

Miyajima eiland

May 20th 2015
Geo: 34.2966, 132.321In de voormiddag verlieten we Kyoto definitief per Shinkansen. We zijn nu al geoefende treinsreizigers geworden en het gaat allemaal heel vlot, vooral ( en ik weet dat ik in herhaling val) door de altijd stipt rijdende treinen.Na de trein, nog een veerboot naar Miyajima. Miyajima is een eiland dat in zee ligt voor de kust van Hiroshima. Hier hadden we een Ryokan geboekt ... read more
Asia » Japan

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.063s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0274s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb