Advertisement
« previous next »
Een tempel in Kyoto  
   

Een tempel in Kyoto

De Sakura zijn aan het uitbloeien maar nog steeds mooi
dag 14-15:Kyoto

April 18th 2011
Vandaag houden we het kort. De afgelopen dagen waren redelijk druk. Gisteren zijn we van Matsuyama naar Kyoto gereisd en kwamen om een uur of een aan. Het was even een 'cultuurshock' omdat het in Kyoto een stuk drukker is dan in de gebieden waar we tot nu toe geweest zijn. Ook moesten we vanaf hier iets beter op onze bezittingen letten omdat er meer buitenlanders (toeristen en backpackers) en d ... read more
Asia » Japan » Kyoto » Kyoto

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.1s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0801s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb