Rainbow Beach - další nádherná pláž cestou z Fraser Island


Advertisement
Australia's flag
Oceania » Australia » Queensland » Rainbow Beach
October 1st 2014
Published: October 7th 2014
Edit Blog Post

Kratičká zastávka na cestě z Fraser Islandu, kde naší vyučující dofoukli pneumatiky a my tak získali 2 hodiny kochání se. Kochejte se se mnou.


Additional photos below
Photos: 11, Displayed: 11


Advertisement

Uff, schraňovač injekčních stříkačekUff, schraňovač injekčních stříkaček
Uff, schraňovač injekčních stříkaček

Málo jsem jezdila k moři, stejnou krabičku jsem pak viděla ve všech přímořských letoviscíchRainbow Beach je pojmenovaná podle různě barevného písku na plážiRainbow Beach je pojmenovaná podle různě barevného písku na pláži
Rainbow Beach je pojmenovaná podle různě barevného písku na pláži

který vznikl díky těmto různé barevným kopcům


Tot: 0.112s; Tpl: 0.01s; cc: 10; qc: 51; dbt: 0.0631s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb