Bretagne - Saint-Malo - 12/07/2020


Advertisement
France's flag
Europe » France » Brittany » Saint-Malo
July 12th 2020
Published: July 12th 2020
Edit Blog Post

Met de fiets, bezoek aan Saint-Malo.

Een kuststad met een roerige geschiedenis, die een bezoek eigenlijk meer dan waard is.

De stad staat op een granieten rotspunt en de huizen zijn gebouwd van graniet. De oude 'ville close' lijkt daardoor wat grauw en onaantastbaar. Dat het dat niet was bleek in 1944 toen de stad door een geallieerd bombardement voor 80% werd verwoest. Met gebruikmaking van het puin heeft men de ville close weer opgebouwd in de stijl van de 18de eeuw die nu ingenomen is door winkels, restaurants en (te) veel toeristen. Het is er bijna aanschuiven door de straatjes. Eigenlijk niet zo veilig in deze coronatijden. Na bijna een uur wachten op onze bestelde crèpes flambées aan een afgeschermd buitentafeltje, waren we het gewoel zowat beu, en maakten we dat we er terug weg waren. Tweemaal spijtig.


Additional photos below
Photos: 7, Displayed: 7


Advertisement

Saint-Malo  - Bassin VaubanSaint-Malo  - Bassin Vauban
Saint-Malo - Bassin Vauban

Frégatte Corsaire van 1745, .... gebouwd in 1997.
Saint-Malo Saint-Malo
Saint-Malo

enorm strand.
Saint-Malo - Bekende inwonerSaint-Malo - Bekende inwoner
Saint-Malo - Bekende inwoner

Chateaubriand, laat ook op zijn kop zitten.


Tot: 0.272s; Tpl: 0.01s; cc: 9; qc: 52; dbt: 0.0997s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb