Schiereiland van Zapata en de varkensbaai


Advertisement
Cuba's flag
Central America Caribbean » Cuba » Matanzas
March 19th 2014
Published: July 30th 2017
Edit Blog Post

GuamaGuamaGuama

Indianendorp
Geo: 22.3562, -81.1176

Reeds vroeg in de ochtend zijn we vertrokken van Vinales naar Trinidad. We hadden zo'n 550km af te leggen en wat bezienswaardigheden gepland onderweg op het Zapat schiereiland. Dat schiereiland bestaat vooral uit moerasgebied en mangroven en is een stukje ongerepte natuur. In het midden van her schiereiland is er een klein indianendorpje gebouwd dat enkel per boot bereikbaar is door het Laguna del Tresoro. Het is herinnering aan de oorspronkelijke bewoners, de Taino indianen. Het dorpje Guama is genoemd naar de krijger die zich verzette tegen de Spaanse veroveraars in 1533.
We zijn daar goed ontvangen door de "indianen", zie foto.

Na de boottocht en het bezoek aan Guama zijn we verder gereden langs de varkensbaai tot Playa Giron, waar in 1961 Cubaanse bannelingen onder Amerikaans gezag aan land gingen, terwijl het Cubaans leger onder bevel van Fidel zelf en gesteund door de Sovjet Unie de invasie hebben verijdeld. We hebben het museumpje bezocht en zijn dan verder doorgereden naar Trinidad. Daar vroegen de weg en de brave man begeleide ons per fiets naar het hotel.

De hele autorit is hier telkens fantastisch, onderweg moet je uitkijken voor grote gaten in de weg, plots inhouden voor honden of paarden die de snelweg oversteken, mensen met paard en kar of met een ossenwagen die je moet passeren, .... En als je iemand de weg vraagt wil die gegarandeerd graag meerijden, hun vrienden meenemen en je naar het restaurant van hun broer sturen. Het is een hele belevenis en het lijkt 100 jaar terug in de tijd te gaan, maar de mensen zijn heel vriendelijk en het liften is te begrijpen want ze hebben hier gewoon geen auto's.


Additional photos below
Photos: 3, Displayed: 3


Advertisement

Museum GironMuseum Giron
Museum Giron

Ter herdenking van de invasie van de varkensbaai aan Playa Giron.


20th March 2014

Wauw, de Piet is jaloers!!!

Tot: 0.102s; Tpl: 0.009s; cc: 10; qc: 50; dbt: 0.0472s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb