Karakorum Insha'Allah!


Advertisement
Pakistan's flag
Asia » Pakistan » Northern Areas
August 7th 2009
Published: August 15th 2009
Edit Blog Post

This content requires Flash
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Adobe Flash Player.
Download the free Flash Player now!
 Video Playlist:

1: Snowlake (4800m) 56 secs

1 additional video(s) currently being processed
(voor Nederlands, scroll naar beneden)

For a lot of people, the muslim republic of Pakistan equals suicide attacks on big hotels, Taliban, military coups, nuclear arms race with nature enemy India, corruption and poverty. The few who dare to take off their western glasses, discover a hidden gem (we counted 12 foreign tourists in 4 weeks time!). Pakistanis are among the friendliest and most hospitable people in the world, on which we can only agree.

Northern Pakistan is home to 12 of the 30 highest peaks in the world, including five 8000m peaks (including K2 - 8611m) and over fifty 7000'ers. Most of these peaks are located in the Karakorum mountain range, according to specialists the most beautiful and wildest mountain range in the world. Here stand some of the most glaciated mountains outside the polar regions and the 7th largest glaciers (Biafo, Hispar, Baltoro, Gasherbrum, Chogo Lungma, Siachen and Batura) cover a combined area of 350km ².

Through these wild mountains runs the only passable road: the Karakorum Highway. This spectacular road is constantly blocked by various rock and mud slides and the only road link between Pakistan and China (the KKH is built on and along
smeltpoel zijmorene Biafo - gletsjersmeltpoel zijmorene Biafo - gletsjersmeltpoel zijmorene Biafo - gletsjer

Biafo - Hispar gletsjertraverse
the famous Silk Road). It took us 3 days to cover just over 600km from Islamabad to Skardu in Baltisan.

From Askole, we leave for an epic 14-day traverse over the Biafo and Hispar glaciers. The Biafo Glacier (65km), together with the Hispar Glacier (49km), forms the longest continuous stretch of ice in the world on which you still can "walk" without going too technical. The two glaciers come together on the Hispar La pass(5125m) and below it you will find a huge glacial basin which is called "Snow Lake (70km ²). The first discoverers of the area described Snow Lake as "the finest mountain scenery in the world, which attracts by its grandeur but repel by its desolation".

18 porters, a cook and a guide carry our food and equipment along and over the mountain wilderness, where comfort and luxury is a distant dream. Walking here, is intimidating and exhausting. The glaciers are covered with huge amounts of rock debris in all sizes, colors and weights. Concentration is the key word, our a fall in a crevasse is inevitable. This is "adventure" for which the word was invented! These are the Himalayas at its best, where everything
leaving Askoleleaving Askoleleaving Askole

Biafo - Hispar gletsjertraverse
is higher, wider and deeper than what we have ever seen before. The spectacular series of huge, snow-capped peaks on the horizon never ends. We bivouacked in perfect weather on Snow Lake (4800m) and the next day on Hispar La pass (5125m).
If there is a heaven for hikers, it's here! Sunrise and sunset give you goose bumps. A dream has become reality.

We recover from this adventure in he divine Hunza Valley and visit, in a simple 3-day trek, base camp of Nanga Parbat (8126m).

Enjoy a photo shoot (46) which says more than all these words ...

On to the next adventure!

Insha'Allah!

Steve and Katrijn

==================== NEDERLANDS ===========================================

Voor velen staat de moslim-republiek Pakistan gelijk aan zelfmoordaanslagen op grote hotels, Taliban, militaire coups, kernwapenwedloop met aardsvijand India, corruptie en armoede. De weinigen die deze westerse bril durven afzetten, ontdekken een verborgen juweel (we telden 12 buitenlandse toeristen in 4 weken tijd!). Pakistanen behoren tot de vriendelijkste en meest gastvrije bevolking ter wereld, wat wij alleen maar kunnen beamen.

Noord-Pakistan herbergt 12 van de 30 hoogste toppen ter wereld, waarvan 5 8000'ers (o.a. K2 - 8611m) en meer dan 50 7000'ers. De meeste van die toppen liggen in de Karakorum bergketen, volgens specialisten de mooiste en wildste bergketen ter wereld. Hier staan enkele van de meest vergletsjerde bergen van buiten de poolstreken, en de 7 grootste gletsjers (Biafo, Hispar, Baltoro, Gasherbrum, Chogo Lungma, Siachen en Batura) bedekken samen een gebied van 350km².

Doorheen deze bergketen loopt de enige berijdbare weg: de Karakorum Highway. Deze spectaculaire weg wordt voortdurend geblokkeerd door talrijke rots- en modderslides en vormt de enige verbindingsweg tussen Pakistan en China (de KKH is gebouwd over en langs de beroemde zijderoute). 3 dagen hebben we nodig om de slechts 600km van Islamabad naar Skardu in Baltisan te overbruggen.

We vertrekken er voor een epische 14-daagse traverse over de Biafo en Hispar gletsjers. De Biafo-gletsjer (65km) vormt samen met de Hispar-gletsjer (49km) de langste aaneengesloten ijsmassa in de wereld waarover je kunt "wandelen". Beide gletsjers komen samen op de Hispar La (5125m) en vormen daaronder een enorm gletsjerbassin die toepasselijk "Snowlake" (70km²)wordt genoemd. De eerste ontdekkers van dit gebied omschreven Snowlake als "the finest mountain scenery in the world, which attracts by its grandeur but repels by its desolation".

18 dragers, een kok en een gids
jeeptrack naar Askolejeeptrack naar Askolejeeptrack naar Askole

aanloop naar Biafo - Hispar gletsjertraverse
dragen ons voedsel en materiaal langs en over de bergwildernis, waar comfort en luxe een verre droom zijn. Hier wandelen is intimiderend en uitputtend. De gletsjers zijn bedekt met enorme hoeveelheden rotspuin in alle maten, kleuren en gewichten. Concentratie is nodig of je ligt voor je het beseft in een diepe gletsjerspleet. Dit is avontuur waar het woord voor is uitgevonden! Dit zijn de Himalayas op zijn best, waar alles hoger, breder en dieper is, dan wat we ooit voorheen hebben gezien en gevoeld. De spectaculaire serie van enorme, sneeuwbedekte toppen aan de horizon, houdt niet op.
We bivakkeren in perfect weer op Snowlake (4800m) en de dag nadien op de Hispar La pas (5125m).
Als er een hemel voor bergwandelaars bestaat, dan is het hier! Zintuigen kom je tekort om dit allemaal te verwerken. Zonsopgang en -ondergang bezorgt je kippevel. Een droom is werkelijkheid geworden.

We recupereren in de goddelijke Hunza-vallei en bezoeken in een eenvoudige 3-daagse het basiskamp van de Nanga Parbat (8126m).

Geniet mee van een fotoreportage (46) die meer zegt dan al deze woorden...

Op naar het volgende avontuur!

Insha'Allah!

Steve en Katrijn


Additional photos below
Photos: 46, Displayed: 25


Advertisement

aanloop naar de Biafo gletsjeraanloop naar de Biafo gletsjer
aanloop naar de Biafo gletsjer

Biafo - Hispar gletsjertraverse
kinderen van Askolekinderen van Askole
kinderen van Askole

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Namla bivakplaatsNamla bivakplaats
Namla bivakplaats

Biafo - Hispar gletsjertraverse
op weg naar Bainthaop weg naar Baintha
op weg naar Baintha

Biafo - Hispar gletsjertraverse
stuntwerk op de Biafo - gletsjerstuntwerk op de Biafo - gletsjer
stuntwerk op de Biafo - gletsjer

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Biafo - gletsjer snelwegBiafo - gletsjer snelweg
Biafo - gletsjer snelweg

Biafo - Hispar gletsjertraverse
eenzaampad op noordelijke morene van Biafoeenzaampad op noordelijke morene van Biafo
eenzaampad op noordelijke morene van Biafo

Biafo - Hispar gletsjertraverse
alpenglow langs Biafo - gletsjeralpenglow langs Biafo - gletsjer
alpenglow langs Biafo - gletsjer

Biafo - Hispar gletsjertraverse
nog stuntwerk op de Biafo - gletsjernog stuntwerk op de Biafo - gletsjer
nog stuntwerk op de Biafo - gletsjer

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Marpogoro bivakplaatsMarpogoro bivakplaats
Marpogoro bivakplaats

Biafo - Hispar gletsjertraverse
op weg naar Snowlakeop weg naar Snowlake
op weg naar Snowlake

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Snowlake in sight...Snowlake in sight...
Snowlake in sight...

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Karpogoro rotsbivakKarpogoro rotsbivak
Karpogoro rotsbivak

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Snowlake - approachSnowlake - approach
Snowlake - approach

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Dragers rusten op SnowlakeDragers rusten op Snowlake
Dragers rusten op Snowlake

Biafo - Hispar gletsjertraverse
Snowlake virgins 6000m peaksSnowlake virgins 6000m peaks
Snowlake virgins 6000m peaks

Biafo - Hispar gletsjertraverse


15th August 2009

nog es...
Nog eens zo een mooie reis, wie is er nu niet jaloers? Dit zijn mooie foto's, maar soms beetje bangelijk denk ik. Is dat de huwelijksreis? Jullie hebben een band dat niemand nog van jullie kan afnemen, doe dat goed!!! beste Leen
16th August 2009

Hey Katrijn en Steve, Kvind echt zalig wat jullie aant doen zijn, hopelijk kan ik ooit ook zo'n mooie fotos trekken! Kwens jullie nog veel succes met het reizen, tzieter echt fantastisch uit!! Groetjes Emi
16th August 2009

Karakarum
Karakarum is one of the most beautiful highway in the world and its one from the wonder of the world, I hope you will enjoy your journey on Karakarum highway.. wish you all the best for your journey.. Karim Hunza Valley pakistan hunzaholidaysplus@gmail.com
16th August 2009

Jullie zullen wel een heel stuk van de wereld gezien hebben. Fantastisch wat jullie allemaal kunnen. Ik ben helemaal niet jaloers want reizen is aan mij niet besteed, Maar ik vind het echt fijn dat jullie dat allemaal kunnen meemaken en ons laten meegenieten Michel en Ria
16th August 2009

Beste Katrijn en Steve Ik word er helemaal stil van. Wat een avontuur dat jullie beleefd hebben. Ik hoop dat het nog lang mag nazinderen. Griet
17th August 2009

amaai!
Dag Katrijn en Steve, Leuk om weer zo een mooie fotos te zien! amaai zeg je moet het toch maar doen he! proficiat! jullie hebben zo weer veel moois van de wereld kunnen zien en er hopelijk kunnen van genieten! vele groetjes! ann en bart en co!
18th August 2009

Thanx for keeping me posted
Hi Steve. Great Photos! They just make me feel nostalgic. It was so unfortunate that you could not take the northern area flight but anyways I think you had a great time. Regarding your post I used Google translator to translate it. If I am not wrong this is dutch language and if Google has translated it correctly then I am happy that you sold the glasses and observed the truth with your eyes. Take care and all the best Haroon ............ Let me try the translator once again .......... Hi Steve. Grote foto's! Ze maken me nostalgisch. Het was zo ongelukkig dat je kon niet in de noordelijke zone vlucht, maar toch denk ik dat je had een geweldige tijd. Wat betreft uw bericht Ik gebruikte Google vertaler te vertalen. Als ik mij niet verkeerd dit is de Nederlandse taal en wanneer Google heeft vertaald correct dan ben ik blij dat je de bril verkocht en hebben de waarheid met je ogen. Take care en de beste Haroon
23rd September 2009

Excellent Pictures
Dear voor Salam, Its really wonderful to see these pictures and quite pleased to know your experience in Pakistan. Even myself never been to such places thanks for exploration. see u in karachi, i want to be ur host. regards Rauf Malick Karachi
14th November 2009

My Pakistan
I was fascinated by your accounts of travel in Pakistan, specially its beautiful north. I maintain an exclusive website on Pakistan to introduce everything that we have to the world at: http://www.pakistanpaedia.com/
27th January 2010

Pakistan Zindabad! Mashallah!
Nice description, especially your introduction says it all, just like I felt the country before: one amazing unspoiled country with great culture, incredible landscapes and amazing hospitality....the rest is just media hype. Hope to get there again soon, inshallah! Pakistan zindabad!

Tot: 0.213s; Tpl: 0.014s; cc: 22; qc: 98; dbt: 0.1012s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.3mb