Nanqiao, Fengxian, China
May 8th 2009 -» June 14th 2009
Alaska
June 24th 2009 -» July 15th 2009
Nanqiao, Fengxian, China #2
September 24th 2009 -» December 1st 2009
Nanqiao, Fengxian, China #3
January 25th 2010 -» March 29th 2010
Nanqiao, Fengxian, China #4
May 26th 2010 -» July 13th 2010
Nanqiao, Fengxian, China #5
September 23rd 2010 -» November 23rd 2010
Nanqiao, Fengxian, China #6
January 26th 2011 -» March 29th 2011
Nanqiao, Fengxian, China #7
May 25th 2011 -» July 26th 2011