Naar het land van Sarie Marais


This journal has been deleted.
COMING SOON HOUSE ADVERTISING ads_leader_blog_bottomComments only available on published blogs

30th August 2013

links rijden in locale huurwagen haha...
Ik heb dat ook eens gedaan, en was regelmatig aan de binnenkant van het rechterportier aan het krabbelen op zoek naar.... een versnellingspook :-) Veel plezier Philippe !
30th August 2013

Mooi mooi
Ja papa, Namibie is ook weer al 8 jaar geleden hé, dan waren we allemaal 8 jaar jonger en dan was het aanpassingsvermogen nog wat groter hé :-) Denk eraan in Australie is het ook andersom rijden hé, ga je dat nog kunnen op je 66ste ;-) Voorzichtig op de gravelwegen hé. Ik hoop dat de pannekoeken gesmaakt hebben. Ben ik ieder geval heel jaloers op de foto van het luipaard. Dikke kussen van ons allemaal x x x Jannemeid

Tot: 0.187s; Tpl: 0.008s; cc: 13; qc: 75; dbt: 0.1251s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb