Rio de Janeiro


Advertisement
Brazil's flag
South America » Brazil » Rio de Janeiro
September 20th 2006
Published: November 22nd 2006
Edit Blog Post
Additional photos below
Photos: 32, Displayed: 22


Advertisement11th January 2007

Cudne zdjcia ;)
Andrzejku pikne zdjcia. Zazdroszcz wszystkich odwiedzonych miejsc. MusiaBa to by naprawd [wietna wyprawa. Podziwiam za odwag i wytrwaBo[. Ps. Dzikuje za wpis u mnie :) Pozdrawiam

Tot: 0.142s; Tpl: 0.01s; cc: 22; qc: 95; dbt: 0.1117s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb