Rio de Janeiro


Advertisement
South America » Brazil » Rio de Janeiro
September 20th 2006
Published: November 22nd 2006
Edit Blog Post

... Read Full EntryPhotos are below
Photos: 32, Displayed: 21


Advertisement
11th January 2007

Cudne zdjcia ;)
Andrzejku pikne zdjcia. Zazdroszcz wszystkich odwiedzonych miejsc. MusiaBa to by naprawd [wietna wyprawa. Podziwiam za odwag i wytrwaBo[. Ps. Dzikuje za wpis u mnie :) Pozdrawiam

Tot: 0.133s; Tpl: 0.009s; cc: 27; qc: 98; dbt: 0.0994s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb