Advertisement
« previous next »
Pad van de 3000 lantaarns  
   

Pad van de 3000 lantaarns

Nara - Meer Tempels en Shrines

May 19th 2015
Geo: 34.69, 135.83Vanuit Kyoto kan je op 45' per trein makkelijk naar Nara. Nara was de hoofdstad van Japan voor Tokio en Kioto. Er zijn dus ook ngo wat oude tempels te bezichtigen.Nara is wat compacter als Kioto en alle bezienswaardigheden liggen in het Nara park, zo'n 20' stappen van het station. Speciaal in Nara zijn de loslopende herten die al zeer gewend zijn aan het publ ... read more
Asia » Japan

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.056s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0216s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb