Advertisement
« previous next »
 
   

Ek het dit na my sin

September 22nd 2015
Joejoe, Het is alweer een paar weken geleden dat ik over m’n leven heb geschreven, dus bij deze een heeeule lange. Ik ben nog steeds woonachtig in Kaapstad en ik wil nog lang niet naar huis. Waarom niet? Omdat de fissa’s en activiteiten hier voor mij gemaakt zijn! Het eerste ‘evenement’ voor mij hier in Kaapstad was first Thursday. Dit is elke eerste donderdag van de maand, waar je ... read more
Africa » South Africa » Western Cape » Cape Town

South African Flag After the British seized the Cape of Good Hope area in 1806, many of the Dutch settlers (the Boers) trekked north to found their own republics. The discovery of diamonds (1867) and gold (1886) spurred wealth and immigration and intensified the subjug... ... read more
Advertisement
Tot: 0.041s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 26; dbt: 0.0264s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb