Advertisement
« previous next »
SV502037  
   

SV502037

Terug in Belgie

November 5th 2012
Dag iedereen! Sinds 18 september zijn we terug in België! De eerste voetstappen terug op het Belgisch grondgebied (de luchthaven) deden pijn! Na 15 uur stilzitten op het vliegtuig waren de benen en voeten verkrampt. Het verschil van temperatuur kon niet groter zijn! In België was het slechts 20°C en 15 uur ervoor 38°C! De koude gierde door ons lijf toen we 1 stap uit de warme veilige luchtha ... read more
Europe » Belgium » Brussels-Capital Region » Brussels

Belgian Flag Belgium became independent from the Netherlands in 1830 and was occupied by Germany during World Wars I and II. It has prospered in the past half century as a modern, technologically advanced European state and member of NATO and the EU. Tensions bet... ... read more
Advertisement
Tot: 0.127s; Tpl: 0.004s; cc: 5; qc: 32; dbt: 0.081s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb