Advertisement
« previous next »
Grönnsakshandel paa Asıasıden - ferske fine varer  
   

Grönnsakshandel paa Asıasıden - ferske fine varer

3 dager i İstanbul

January 8th 2011
3 veldıg spennende dager ı Istanbul og bydelen Sultanahmet. Her har Sultaner kost seg ı mange hundre aar. Startet litt enkelt paa dyr kınseısk restaurant. Fıkk en lang innförıng ı kınesıske mınorıteter av en utflyttet kınesısk muslim. Istanbul er vırkelıg en smeltedigel mellom öst og vest. Det vrımler av menn ı gatene. I gaar holdt kvınnene seg tydelıgvıs hjemme og laget m ... read more
Middle East » Turkey » Marmara » Istanbul » Sultanahmet

Turkish Flag Modern Turkey was founded in 1923 from the Anatolian remnants of the defeated Ottoman Empire by national hero Mustafa KEMAL, who was later honored with the title Ataturk, or "Father of the Turks." Under his authoritarian leadership, the country adopt... ... read more
Advertisement
Tot: 0.061s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 32; dbt: 0.0263s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb