Advertisement
« previous next »
4800 m! (Cotopaxi)  
   

Adembenemende uitzichten! 4800 m! (Cotopaxi)

Adembenemende uitzichten!

July 29th 2010
Hola todos! Nou, die dierenmarkt in Otavalo was nog wel een hapening. Heel de omgeving loopt uit met z´n koeien, varkens, hondjes, kippen, eenden enzovoort om die voor een aantal dollars te slijten aan kopers. Een drukke bedoening met krijsende varkens, loeiene koeien en blije kopers met twee kippen in de hand terug naar huis. Ik geloof dat ik voor de prijs waarvoor ik een trui op de toeristenma ... read more
South America » Ecuador » Centre » Central Highlands

Ecuadorian Flag The "Republic of the Equator" was one of three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Colombia and Venezuela). Between 1904 and 1942, Ecuador lost territories in a series of conflicts with its neighbors. A b... ... read more
Advertisement
Tot: 0.026s; Tpl: 0.003s; cc: 9; qc: 9; dbt: 0.0078s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1mb