Advertisement
« previous next »
Dehang  
   

Dehang

Anne on stage tussen de karstbergen
Fenghuang en Dehang

November 29th 2007
Dag allemaal, De treinverbinding Kaili-Huaihua tartte ons geduld en zoals we gevreesd hadden arriveerden we inderdaad te laat om nog een aansluitende bus naar Fenghuang, ons volgende doel, te nemen. 's Anderendaags 's morgens zijn we dan meteen vertrokken naar het busstation, maar dat bleek geen garantie om vroeg in Fenghuang te geraken, want de bus vertrok uiteindelijk pas tegen de middag. Het ... read more
Asia » China » Hunan » Fenghuang

Chinese Flag For centuries China stood as a leading civilization, outpacing the rest of the world in the arts and sciences, but in the 19th and early 20th centuries, the country was beset by civil unrest, major famines, military defeats, and foreign occupation. A... ... read more
Advertisement
Tot: 0.117s; Tpl: 0.003s; cc: 22; qc: 91; dbt: 0.0852s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.3mb