Advertisement
« previous next »
Geografický střed Nového Zélandu  
   

Geografický střed Nového Zélandu

Den 11. - Přejezd na jižní ostrov a městečko Nelson

January 28th 2020
Opouštíme největrnější místo Nového Zélandu, Wellington. Vítr jsme pocítili včera i dnes. Čeká nás 3,5hodinová plavba trajektem na jižní ostrov. Naloďujeme se i s autem, jelikož to trajekt Interislander, který má 10 poschodí, umožňuje. Z nejvyšší paluby je rozhodně nejhezčí výhled, jinak loď poskytuje veškeré služby včetně wi-fi připojení nebo blicí pytlík ... read more
Oceania » New Zealand » South Island » Nelson Region » Nelson

New Zealand Flag The Polynesian Maori reached New Zealand in about A.D. 800. In 1840, their chieftains entered into a compact with Britain, the Treaty of Waitangi, in which they ceded sovereignty to Queen Victoria while retaining territorial rights. In that same year... ... read more
Advertisement
Tot: 0.036s; Tpl: 0.003s; cc: 8; qc: 10; dbt: 0.0108s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1mb