SIMITIN ANAVATANI IZMIT


Advertisement
Turkey's flag
Middle East » Turkey » Marmara » Izmit
July 2nd 2011
Published: June 21st 2017
Edit Blog Post

Geo: 40.776, 29.9484

GÜN 02 günlerden Cuma:

İzmit, Kocaeli'nin merkez ilçesi. Marmara Bölgesi'nin Çatalca - Kocaeli Bölümü'nde yer almaktadır.
Nüfusu 2010 itibariyle 294.875 kişidir.
İzmit ve civarında tarih öncesi çağlardan yaklaşik olarak M.Ö. 3000'den itibaren insanların yaşadığı, yapılan araştırmalar sonucu ortaya çikmistir.
İzmit'e ait ilk buluntular ise M.Ö. 12. yüzyıl'a dayanmaktadır.
O tarihlerde Frigler bölgeyi korumuş, ardından Yunanistan'ın Magara kentinden yola çıkan göçmen bir grup, günümüzde Başiskele'nin yer aldığı bölgeye Astakoz adını verip, bu bölgeye yerleşmişlerdir.
Trakya kralı Lysimakhos'un Astakoz'u tahrip ettirmesi sonucu, bugünkü İzmit'in bulunduğu bölgeye Nicomedia adında yeni bir şehir kurulmuştur.
Nicomedia şehri, M.Ö. 91 ve M.Ö. 94 yılları arası Romalılar'a bağışlanmış, İmparator Diocletianus, 284 yılında Nicomedia şehrini başkent yapmıştır.
Nicomedia, o dönemde, Roma, Antakya ve İskenderiye'den sonra dünyanın en büyük 4. şehri olmuştur.
Nicomedia, Selçuklular tarafından 11. yüzyıl'ın son çeyreginde zapt edilmiş, I. Haçlı Seferi sırasında geri alınmış, bir süre Latinler'in işgalinde kaldıktan sonra yeniden Selçuklular'ın eline geçmiştir.
O dönemin Hendek ve Adapazarı yörelerinin valisi Akça Koca, Orhan Gazi zamanında kenti fethetmiş, bunun sonucunda şehir Osmanlı Devleti'nin eline geçmiştir. Osmanlı'nın eline geçtiği dönemde kent, Yunanca “toplanma” anlamına gelen Smiti adını taşiyordu. Bu adın, batıdan doğuya giden kervanların toplanma bölgesi
olması nedeniyle verildiği tahmin ediliyor. Kent Osmanlı'nın eline geçtiği zaman Smiti zamanla İzmit'e dönüştü. Yine ilk olarak aynı dönemlerde Simiti'de üretildigi için, yuvarlak formlu yiyecek simit de adını bu kentten almıştır.İzmit, 1888 yılına kadar İstanbul'a bağlı kalmış, bu tarihten sonra ayrı bir kent olmuştur. Kurtuluş Savaşi öncesi İngiliz ve Yunan işgali altında olan şehir, 28 Haziran 1921 tarihinde Türk topraklarına katılmıştır.Birçok zaman deprem felaketine uğrayan şehir, Bizans imparatoru Justinianus zamanında onarılmıştır.İzmit; Asya ve Avrupa'yı birbine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesinin doğusunda yer alan bir şehirdir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Sakarya, güneyde Bursa, batıda Yalova ve İstanbul illeri yer almaktadır. Kara, demir, deniz ve hava yolu ulaşımları ile Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından biridir. İzmit'in doğusundan geçen 30° doğu boylamı Türkiye saati (UTC+2) için esas kabul edilir.Kendi adını taşıyan körfezin doğu yanında yer alan ve Kocaeli ilinin merkez ilçesi olan İzmit, bir kıyı kentidir. güneyde İzmit Körfezi, kuzeyde ise dik yamaçlarla Karadeniz'e uzanmaktadır. Arazi yapisinin dik yamaçlara sahip olması nedeniyle, %! (MISSING)egime sahip olup, düzlükler az yer tutmaktadir. Kentin yerleşmiş olduğu alan ise geniş düzlüklerden mahrum, dar ve kıyıya paralel uzanan bir banttır. Topografya koşulları, kenti birbirine benzemeyen iki büyük kısma ayırmaktadır. Birinci kısım, meyilli yamaçlar üzerinde dar ve yokuşlu sokakların bulunduğu ve genellikle eski mahallelerin yer aldığı kesim; ikinci kısım ise, düzlük alana yayılmış büyük binalarin bulunduğu, kara ve demiryolunun içinden geçtiği, aktif iş merkezlerinin yer aldığı alanlardır. Diğer bir önemli konu ise, kentin 1. derece deprem bölgesi olmasıdır. Tüm bu jeolojik ve topografik özellikler, yağışlarla birlikte heyelan riskini arttırma özelligine sahiptir. Kısaca yaşanması zor kentlerden biri…İzmit, ülke imalat sanayinde en gelişmiş 1.inci şehirdir. Birçok büyük firmanın fabrikaları, bu şehirde bulunmaktadır. İzmit ekonomisinin tamamına yakını sanayiye dayalıdır. İstanbul gibi büyük bir ticaret merkezine yakın bir konumda olup, transit karayolu taşimacılığına imkân vermektedir. 5 devlet limanı, 43 özel iskele ile deniz yolu taşimacılığında önemli bir yere sahiptir.İzmit´e ayrı bir ekonomik potansiyel kazandıran Seka Kağıt Fabrikası da oldukça eskidir (1934). Bu fabrika ile önce dokuma ve orman ürünleri etrafında oluşan endüstri kompleksi daha sonra Petrol Ofisi (1941), Tüpraş (1960) ve Petkim (1965)´in kurulmasıyla petrol ürünleri etrafında gelişmiş; son yıllarda da organik kimya, metal, gıda, ilaç, gübre, boya ve tersane endüstrilerine yönelerek çok çesitlilik kazanmıştır.Bu kez gittiğimde, ilk kez sevdim bu kenti. Belediyeler büyük iş başarmışlar .. Daimi bir fuar ve eğlence alanı kurmuşlar. Halkın nefes aldığı alanları genişletmişler. Şehrin kokusu neredeyse yok olmuş. Çok sevindim .Dostlarımızın davetlisi olarak, İzmit Yelken kulübü tesislerinde yedik. Denizi bir şekilde girilecek hale getirirlerse İzmit geleceğin Barcelona sı olmaya aday. Üniversitesi ,şehre bir gençlik ve heyecan vermiş .. Güzel şeyler olmuş ve olacak gibi duruyor...

AdvertisementTot: 1.952s; Tpl: 0.017s; cc: 10; qc: 52; dbt: 0.0162s; 1; m:saturn w:www (104.131.125.221); sld: 1; ; mem: 1.4mb