We're off!!!!!


Advertisement
Netherlands' flag
Europe » Netherlands » North Holland » Schiphol-Rijk
November 2nd 2013
Published: November 2nd 2013
Edit Blog Post

we zij ingepakt, ingecheckt en wachten nu op het vliegtuig.


Additional photos below
Photos: 1, Displayed: 1


Advertisement2nd November 2013

Save trip and have fun!!!
2nd November 2013

Heel, heel veel plezier!!!!!
4th November 2013

Looking good ..... Als jullie de aankomende 3 weken nog steeds dezelfde stralende blik hebben dan is het helemaal te gek geweest. Enjoy en doe voorzichtig!!!! :-)
4th November 2013

Looking good ..... Als jullie de aankomende 3 weken nog steeds dezelfde stralende blik hebben dan is het helemaal te gek geweest. Enjoy en doe voorzichtig!!!! :-)
4th November 2013

Geland?
hallo gezellig duo, veilig geland in het Japanse land?
4th November 2013

Veel plezier
Hoi Diana en Cyrus, Jullie hebben er zin in, het straalt er vanaf. Geniet van Japan, maak er een mooie tijd van.
4th November 2013

dat klinkt goed!
Hallo Diana en reisbuddy, Ziet er goed uit! Veel plezier. Groeten, Linda & Danielle
8th November 2013

mesmerized
you guys are making the trip I dream to make soon ! so: keep on writing !

Tot: 0.061s; Tpl: 0.009s; cc: 12; qc: 27; dbt: 0.0334s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb