No Trip 18230
Tot: 0.05s; Tpl: 0.006s; cc: 3; qc: 30; dbt: 0.0159s; 1; m:jupiter w:www (104.131.28.133); sld: 2; ; mem: 1.4mb