Lot do domu...


Advertisement
Mauritania's flag
Africa » Mauritania » Trarza » Nouakchott
November 25th 2011
Published: December 16th 2011
Edit Blog Post

FOtki na razie, wpis będzie z czasem.


Additional photos below
Photos: 15, Displayed: 15


Advertisement

Marakesz ma do zaproponowania kilka niedrogich i przytulnych hosteliMarakesz ma do zaproponowania kilka niedrogich i przytulnych hosteli
Marakesz ma do zaproponowania kilka niedrogich i przytulnych hosteli

mnóstwo ich mieści się na jednej uliczce niedaleko głownego placu Dzama Al Fna


Tot: 0.115s; Tpl: 0.01s; cc: 12; qc: 59; dbt: 0.0664s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb