Advertisement
« previous next »
Ani vedro neodradilo davy  
   

Ani vedro neodradilo davy

Jak žít v Austrálii ještě levněji - část 2: pracujme

October 29th 2014
Mám pocit, že všechny nebo alespoň většina děti/dospívajících/dnešních dospělých si v Austrálii nějakým způsobem přivydělává nebo přivydělávala. Ať už jde o roznášení letáku, skládání krabic, práci ve skladu, výrobně čokoládových bonbónů či pekárně (inspirace: moji australští spolužáci na magisterském psycho předmětu). A to během střední. Zasp ... read more
Oceania » Australia » Queensland » Brisbane » Central Business District

Australian Flag Aboriginal settlers arrived on the continent from Southeast Asia about 40,000 years before the first Europeans began exploration in the 17th century. No formal territorial claims were made until 1770, when Capt. James COOK took possession in the name... ... read more
Advertisement
Tot: 0.095s; Tpl: 0.004s; cc: 9; qc: 32; dbt: 0.0498s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb