Advertisement
« previous next »
P_20140508_203658  
   

P_20140508_203658

NIET GEBOEKT / WEL GEBOEKT

May 10th 2014
Vandaag, de 8e, hebben we een rustdag genomen in Six Mile River Resort bij Tagish, aan een shortcut ten zuiden van Whitehorse. Dat is een gemakkelijke plek om in een uur of twee naar Skagway te rijden. Dat hoeft helaas niet meer want morgen is er geen plaats meer, de 11e pas. Dan zouden we nog twee rustdagen moeten nemen en hoe mooi het hier ook is, dat lijkt ons teveel van het goede. Ook hier heb ... read more
North America » United States » Alaska » Tok

American Flag Britain's American colonies broke with the mother country in 1776 and were recognized as the new nation of the United States of America following the Treaty of Paris in 1783. During the 19th and 20th centuries, 37 new states were added to the origina... ... read more
Advertisement
11th May 2014

Mooie foto! Btw...lezen jullie je commentaar ook? Laat even weten.

Tot: 0.044s; Tpl: 0.004s; cc: 4; qc: 26; dbt: 0.0278s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb