Advertisement
« previous next »
Jump seat in de B737  
   

Jump seat in de B737

Cleared for take-off 23R
Een week van uitersten!

June 27th 2012
Hoewel de routine over het algemeen hoogtij viert, zijn er toch van die gebeurtenissen die het leven interessant maken. Getuige die 2.500 jaar oude Chinese vloek: "Moge u in interessante tijden leven!" Om dan maar met de dieptepunten te beginnen, dan kunnen we eindigen op een vrolijke noot, de laatste twee dagen heb ik last van een zware verkoudheid. Niezen en proesten, loopneus en al dies m ... read more
Africa » Congo » South » Brazzaville

Congolese or Congo Flag Upon independence in 1960, the former French region of Middle Congo became the Republic of the Congo. A quarter century of experimentation with Marxism was abandoned in 1990 and a democratically elected government installed in 1992. A brief civil war... ... read more
Advertisement
Tot: 0.057s; Tpl: 0.003s; cc: 5; qc: 37; dbt: 0.0365s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb