Advertisement
« previous next »
San Francisco  
   

San Francisco

Chinatown
South Lake Tahoe - San Francisco

April 16th 2011
Aquest matí quan ens hem llevat a South Lake Tahoe hem vist que estava tot més nevat del que semblava ahir (vem arribar que ja era fosc). El poble es ple de motels i resorts ja que a l'hivern té estacions d'esquí i a l'estiu el turisme ve a les platges del llac. Esta mañana cuando nos hemos levantado en South Lake Tahoe hemos visto que estaba todo mucho más nevado de lo que parecía ayer (l ... read more
North America » United States » California » San Francisco

American Flag Britain's American colonies broke with the mother country in 1776 and were recognized as the new nation of the United States of America following the Treaty of Paris in 1783. During the 19th and 20th centuries, 37 new states were added to the origina... ... read more
Advertisement
Tot: 0.07s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 27; dbt: 0.0507s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb