Advertisement
« previous next »
Quechua-vrouw  
   

Quechua-vrouw

met kroost
Valle Sagrado

July 20th 2007
3 dagen in Peru, en we geraken lichtjesaan geaclimatiseerd... de trouw van zus is eindelijk verteerd ;-) de afgelopen dagen hebben we de heilige vallei van de Incas verkend. Zo waren we in Pisaq waar er volop feesten aan de gang waren, waarbij alle andesdorpjes vertegenwoordigd waren in traditionele kleurrijke kledij. Zo mocht ieder dorpje om beurt op het marktplein zijn dansje doen. Geen bete ... read more
South America » Peru » Cusco » Cusco

Peruvian Flag Ancient Peru was the seat of several prominent Andean civilizations, most notably that of the Incas whose empire was captured by the Spanish conquistadors in 1533. Peruvian independence was declared in 1821, and remaining Spanish forces defeated in 1... ... read more
Advertisement
Tot: 0.31s; Tpl: 0.003s; cc: 22; qc: 71; dbt: 0.1556s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.2mb