No Trip 20093
Tot: 0.224s; Tpl: 0.008s; cc: 2; qc: 23; dbt: 0.134s; 1; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.3mb