Ayutthayai kirandulas


Advertisement
Thailand's flag
Asia » Thailand » Central Thailand » Ayutthaya
March 19th 2008
Published: March 26th 2008
Edit Blog Post

Egy szuper napi kirandulas Ayutthayaba...


Additional photos below
Photos: 10, Displayed: 10


Advertisement

ElefániElefáni
Elefáni

Sétaelefánt, háttérben szállítóegységgel
RomokRomok
Romok

Ilyen romok közt eltek a szegeny ayutthiaiak


Tot: 0.069s; Tpl: 0.01s; cc: 12; qc: 29; dbt: 0.0267s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb