Bishkek


Advertisement
Kyrgyzstan's flag
Asia » Kyrgyzstan » Bishkek
July 20th 2014
Published: August 1st 2014
Edit Blog Post

Přemýšlel jsem jak začít psát, abych Vás držel v obraze, co se bude dít v následujících 6 týdnech mého života. Chtěl jsem začít až příjezdem do Bishkeku, ale to by vám uniklo plno srandovních událostí, které mě potkaly ještě před odletem. Pár dní před tím, než jsem nasedl do letadla směr Istambul a Bishkek jsem se snažil být co nejvíce se svými kamarády a rodinou a proto jsem furt něco podnikal. Například grilovačky, motokáry, vodnice a tak dále. Poslední den před odletem jsem měl v plánu jít s Verčou v Praze někam na drink, a tak jsme zašli do Výtopny (kde mimochodem vláčky vozí drinky) a potom do Nebe, kde jsou do 20:00 všechny drinky za 60..😉. Po pár drincích jsem to už trochu cítil a nebyl to ještě konec. Čekali mě Vinepalky s AIESEC a to jsem netušil, jak se to zvrtne :D. Samozřejmě jsem se opil a ráno před odletem mi bylo hodně špatně, to vám ostatně může potvrdin Anni, která mě doprovázela na letišti (díky..😉). Let do Istambulu byl příšerný, myslel jsem, že to někde hodím, ale naštěstí se tak nestalo a dalších 5 hodin na letišti v Istambulu jsem taky nějak přežil. Cestou do Bishkeku už bylo vše v pohodě a užíval jsem si filmy a jídlo které je v Turkish airlines na dobré úrovni. Do Bishkeku jsem přiletěl asi v 6 ráno a moc jsem toho nenaspal, ale vzrušení, z toho, co mě čeká, mi dodávalo energii. Když jsem vešel na půdu Kyrgyzstánu, už na mě čekali lidé z AIESEC a další stážisti kteří přiletěli necelou hodinku přede mnou. Prvním zážitkem bylo, že se do auta máme naskládat v 7, ale to nevadilo. Překvapilo mě, kolik je tu luxusních aut, ale také hodně starých varburků. Cestou, jak jsme se blížili k Bishkeku jsem si v dálce všiml velkých hor (kolem 4000m), které se tyčily asi 20 km v dálce. Jeli jsem k mé hostitelské rodině a cesta k nim byla příšerná, už jsem se obával co příde, ale dům je to krásný se sprchou a vybavením srovnatelným a možná i lepší než co mám doma..:D Hned od 12 se konala Global Village s představením států všech stážistů, kteří tu jsou. Celkem se jednalo asi o 50 lidí z různých zemí světa. Z ČR nás bylo dokonce 5. Večer jsme šli poté na welcome party, na které jsme se mohli poznat s ostatními stážisty. Problém byl že nás bylo mo a ne každý mohl spát v posteli, tak jsem spal na takovém křesle, ze kterého jsem byl ráno pěkně rozlámaný..:D


Additional photos below
Photos: 5, Displayed: 5


Advertisement2nd August 2014

na letišti
Musím potvrdit, co Míra napsal ohledně tý kocoviny. Vypadal děsně utahaně a bylo mu špatně, jsem se obávala jestli bude moc vůbec letět a jeho parfém vonil jako vodka:D Ale je to aiesecer, co by nezvládl?! Doufám, že si to tam, co nejvíce užiješ, těším se na tvojě články:)

Tot: 0.074s; Tpl: 0.013s; cc: 5; qc: 44; dbt: 0.0486s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb