Osaka, moderne miljoenenstad


Advertisement
Japan's flag
Asia » Japan
May 22nd 2015
Published: July 30th 2017
Edit Blog Post

Geo: 34.68, 135.5

In de voormiddag zijn we naar onze laatste bestemming in Japan gereden : Osaka. Osaka, althans het gedeelte waar we vandaag in hebben rondgewandeld, is een moderne miljoenenstad. We wandelden vandaag door Osaka Station City en de shopping centra in de nabije omgeving van Umeda en Osaka Station. De gebouwen zijn indrukwekkend en de shopping centra zijn mega groot, het ene Wijnegem shopping centrum naast het andere, allemaal verbonden met tunnels en bruggen over de weg, en zelfs hier en daar leuke terrasjes. Er zijn hier opvallend weinig toeristen. Vanavond zijn we in een sushi restaurant geweest met indrukwekkend zicht op de stad en op de koks die de sushi, nigiri, sashimi voor onze neus klaar maakten. Het was weer een hele opdracht om een glas spuitwater te bestellen, het was weer even 'lost in translation' live.


Additional photos below
Photos: 3, Displayed: 3


Advertisement

Belgian Manneken WaffleBelgian Manneken Waffle
Belgian Manneken Waffle

Belgische wafels in Osaka station


Tot: 0.092s; Tpl: 0.009s; cc: 5; qc: 45; dbt: 0.0522s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb