No Trip 16524
Tot: 0.108s; Tpl: 0.005s; cc: 2; qc: 25; dbt: 0.0196s; 25; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.3mb