No Trip 16524
Tot: 0.102s; Tpl: 0.005s; cc: 4; qc: 20; dbt: 0.0127s; 20; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 3; ; mem: 6.3mb