No Trip 17726
Tot: 0.099s; Tpl: 0.004s; cc: 2; qc: 11; dbt: 0.0162s; 11; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.2mb