No Trip 17726
Tot: 0.094s; Tpl: 0.008s; cc: 2; qc: 2; dbt: 0.0027s; 2; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.1mb