No Trip 17726
Tot: 0.074s; Tpl: 0.005s; cc: 2; qc: 2; dbt: 0.002s; 2; m:apollo w:www (50.28.60.10); sld: 2; ; mem: 6.1mb