Advertisement
« previous next »
Campanille hotel in Liege  
   

Campanille hotel in Liege

Terug naar Corsica, een feest van herkenning!

August 18th 2018
Dans la vie, il y a deux sortes de gens. Les Corses et ceux qui rêvent de l'etre Tijd om weer eens plannen te maken, we hebben over 2 weken al vakantie! Na het nodige verzinnen en twijfelen, hakken we de knoop door. We gaan weer naar Corsica. Hier zijn we al 14 x geweest (in 2006 voor het laatst) en dan op één na alle keren met de (lig)fiets. Ditmaal gaan we met d ... read more
Europe » France » Corsica

French Flag Although ultimately a victor in World Wars I and II, France suffered extensive losses in its empire, wealth, manpower, and rank as a dominant nation-state. Nevertheless, France today is one of the most modern countries in the world and is a leader am... ... read more
Advertisement
Tot: 0.225s; Tpl: 0.004s; cc: 8; qc: 10; dbt: 0.1965s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1.1mb