Advertisement
« previous next »
Wat bleef er over van de stad ?  
   

Wat bleef er over van de stad ?

Hiroshima - 8 augustus 1945

May 21st 2015
Geo: 34.39, 132.44Met de veerboot vaarden we van Miyajima rechtstreeks naar het Hiroshima Peace Park. Hiroshima is vandaag een moderne havenstad in Japan maar is voor de wereld vooral bekend als de stad waarop in 1945 door de Enola Gay de eerste atoombom 'little boy' werd gedropt en onmiddellijk 70.000 slachtoffers maakten en nog vele tienduizenden later door de na-effecten van de stral ... read more
Asia » Japan

Japanese Flag In 1603, a Tokugawa shogunate (military dictatorship) ushered in a long period of isolation from foreign influence in order to secure its power. For 250 years this policy enabled Japan to enjoy stability and a flowering of its indigenous culture. Fol... ... read more
Advertisement
Tot: 0.014s; Tpl: 0.003s; cc: 4; qc: 6; dbt: 0.0036s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1mb