Advertisement
« previous next »
DSC00091  
   

DSC00091

Dag 3: Paramaribo

November 30th 2015
Vandaag ging Karen me de stad laten zien. Maar eerst stonden we vandaag wat vroeger op (8u30) om optijd te ontbijten, want Karen moest om half 10 nog iets doen voor haar stage. Terwijl typte ik de Travelblog van de vorige 2 dagen. Meteen daarna trokken we de stad in. Onder goed gegids van Karen was de kathedraal of basiliek de eerste stop. Een gebouw gemaakt helemaal van hout en Suriname claimt de ... read more
South America » Suriname » Paramaribo

Surinamese Flag Independence from the Netherlands was granted in 1975. Five years later the civilian government was replaced by a military regime that soon declared a socialist republic. It continued to rule through a succession of nominally civilian administrations... ... read more
Advertisement
Tot: 0.016s; Tpl: 0.004s; cc: 4; qc: 6; dbt: 0.0053s; 1; m:domysql w:travelblog (10.17.0.13); sld: 1; ; mem: 1012.8kb